Uaktywnij Flash Player!!!
Uaktywnij Flash Player!!!
22.08.2017
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok 08.08.2017
Przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego 08.08.2017
Przetarg nieograniczony na sprzedaż 2 szt. platform typu VIMEC 64-74 07.08.2017
Przetarg nieograniczony na wykonanie REMONTU BALUSTRAD WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA KLATKACH SCHODOWYCH w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Karczewskiej 51 w Otwocku 29.06.2015
Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.  
  

LOGOWANIE:   ebok.otwockasm.com.pl


Charakterystyka Systemu e-BOK

Podstawowym zadaniem e-BOK jest ścisła współpraca z Zintegrowanym Systemem Informatycznym obsługującym Otwocką Spółdzielnię Mieszkaniową oraz prezentację wyselekcjonowanych danych za pośrednictwem portalu internetowego. Dzięki temu Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zyskała możliwość bezobsługowego przekazania niezbędnych informacji zainteresowanym mieszkańcom, bez konieczności wizyty w siedzibie Spółdzielni. Rozwiązanie to umożliwia bieżący podgląd danych w systemie oraz sprawdzenie swojego salda rachunku. Właściciele lokali/zasobów po wypełnieniu i złożeniu odpowiedniego formularza, otrzymują identyfikator i hasło do systemu e-BOK. Logowanie do systemu odbywa się poprzez dowolną przeglądarkę internetową. Obsługa e-BOK jest bardzo prosta i intuicyjna.

W przyszłości planowana uzupełnienie systemu e-BOK, o nowe funkcjonalności.

Zalety E-BOK:
  • Dostęp 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu,
  • Darmowy dostęp do systemu e-BOK,
  • E-BOK jest platformą internetową, która ma na celu ułatwienie i usprawnienie kontaktu Klienta z Otwocką Spółdzielnią Mieszkaniową,
  • Aplikacja działająca centralnie dla wszystkich Klientów Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w ten sam sposób.

Rejestracja w e-BOK:
  1. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej, bezpośrednio w Biurze Zarządu.
  2. Wypełnienie formularza przez właściciela lokalu.
  3. Przybycie do Biura Spółdzielni - Dział Członkowsko Mieszkaniowy celem złożenia podpisu i weryfikacji danych z dowodu osobistego przez pracownika Administracji i bezpośredni wydruk potwierdzenia odbioru dostępu do systemu.

Regulamin e-BOK
Formularz zgłoszeniowy e-BOK
 
Copyright (c) 2008 KW
All rights reserved