Uaktywnij Flash Player!!!
Uaktywnij Flash Player!!!
25.05.2018
Przetarg na wykonanie wymiany opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na oprawy typu LED 24.05.2018
Przetarg na wykonanie wymiany pionów instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w budynkach przy ul. Piłsudskiego 10 blok 1 i blok 6 w Józefowie. 15.05.2018
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu członków Otwockie Spółdzielni Mieszkaniowej 15.05.2018
Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do składania ofert na docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej metodą pneumatyczną w budynku przy ul. Szkolnej 41 w Otwocku. 14.05.2018
Przetarg na kompleksowe sprzątnie i utrzymanie w czystości części osiedla Śródmieście tzw. "Armii Krajowej" 25.04.2018
Przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczenia piwnicznego w budynku przy ul. Andriollego 59 w Otwocku. 17.04.2018
Harmonogram odczytów podzielników kosztów c.o. 08.11.2017
Oferta mieszkań w nowej inwestycji na oś. Ługi  
 
  
Ogłoszenie


25 maja 2018

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na na wykonanie wymiany opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na oprawy typu LED wraz z robotami towarzyszącymi we wskazanych budynkach należących do zasobów Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Termin składania ofert upływa z dniem 18.06.2018.r. do godz. 1000

Ofertę należy złożyć w biurze Spółdzielni ul. Andriollego 54 – pokój nr 13.

Przetarg jest prowadzony zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane wykonywane na rzecz OSM.

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny24 maja 2018

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na wykonanie wymiany pionów instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w budynkach przy ul. Piłsudskiego 10 blok 1 i blok 6 w Józefowie.

Termin składania ofert upływa z dniem 15.06.2018.r. do godz. 1200

Ofertę należy złożyć w kopercie z napisem "Oferta na wymianę pionów Michalin" w biurze Spółdzielni ul. Andriollego 54 – pokój nr 13.

Przetarg jest prowadzony zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane wykonywane na rzecz OSM.

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny14 maja 2018

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na kompleksowe sprzątnie i utrzymanie w czystości części osiedla Śródmieście tzw.” Armii Krajowej” w obrębie ulic Armii Krajowej, Krucza i Poniatowskiego w Otwocku.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymania czystości przy użyciu własnych środków technicznych i chemicznych oraz własnych pracowników, w budynkach i na terenie zewnętrznym nieruchomości osiedla "Armii Krajowej" w Otwocku.

 1. budynki wielorodzinne, podpiwniczone, 5cio-kondygnacyjne – 7 szt.
  w tym klatki schodowe – 11 szt. o pow. ogółem 1660m2
 2. teren utwardzony – 7 376 m2
 3. teren zielony – 20 763 m2

Oferta winna zawierać:

 1. Określenie podmiotu składającego ofertę (nazwę i adres oferenta, wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu);
 2. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami;
 3. Wypełniony formularz cenowy (pobrany w Dziale Eksploatacji pok. Nr 16)
 4. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Ofertę należy składać w zalakowanej kopercie z napisem "Sprzątanie osiedla Armii Krajowej" w sekretariacie OSM, Otwock ul. Andriollego 54 (pok. nr 13, I piętro) do dnia 04.06.2018r. do godziny 1500

Szczegółowe informacje oraz SIWZ można uzyskać w Dziale Eksploatacji OSM pok. 16 tel. 779-37-46 oraz Administracji osiedla Śródmieście tel. 779-40-27 wew. 50.

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny25 kwietnia 2018

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Otwocku przy ul. Andriollego 54, ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczenia piwnicznego z osobnym wejściem o pow. 16,34m2 w budynku przy ul. Andriollego 59 w Otwocku.

Spółdzielnia nie partycypuje w kosztach remontu i przystosowania lokalu do zamierzonej działalności gospodarczej.

Oferta winna zawierać:

 1. określenie podmiotu składającego(nazwę i adres oferenta, wypis z rejestru sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu);
 2. oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach;
 3. świadczenie, że zapoznano się z regulaminem wynajmu lokali użytkowych – regulamin dostępny na stronie www.otwockasm.com.pl
 4. określenie przedmiotu oferty, rodzaj prowadzonej działalności;
 5. proponowana wysokość czynszu najmu w zł/m2 netto, bez opłat za media;
 6. propozycję okresu wypowiedzenia, nie krótszy niż 1miesiąc;

Oferty należy złożyć w zalakowanej kopercie z napisem: Przetarg na lokal Andriollego 59 w sekretariacie Spółdzielni (pokój Nr 13, I piętro) do dnia 21.05.2018r. godz 1500

Szczegółowe informacje można uzyskać w dz. Eksploatacji OSM, pokój nr 16, tel. 22/779-37-46 oraz Administracji osiedla Śródmieście tel. 22 770 40 27 wew.50.8 listopada 2017

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje lokale w nowej inwestycji „Ługi VII blok nr 2” w Otwocku. Budowany 5-kondygnacyjny budynek mieszkalny będzie posiadł 40 mieszkań z przynależnymi komórkami lokatorskimi oraz 15 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Zadanie inwestycyjne będzie oddane łącznie z towarzyszącą infrastrukturą.

W ramach inwestycji oferujemy:

 • 10 mieszkań 1-pokojowych o pow. użytkowej 35 - 40 m2
 • 20 mieszkań 2-pokojowych o pow. użytkowej 47 – 54 m2
 • 10 mieszkań 3-pokojowych o pow. użytkowej 66 – 77 m2
 • 15 miejsc postojowych w garażu o pow. 13-19 m2

Wstępny koszt budowy 1m2 pow. użytkowej mieszkania brutto wynosi:

 • parter – 4.533,95 zł.
 • I i II piętro – 4.915,73 zł.
 • III piętro – 4.772,52 zł
 • IV piętro – 4.724,78 zł.

Koszt budowy 1m2 pow. użytkowej mieszkania zawiera również koszt budowy balkonu, tarasu i komórki lokatorskiej.

Wstępny koszt budowy 1m2 pow. użytkowej miejsca postojowego brutto wynosi 1.359,15 zł.

Wkład budowlany (brutto) przypadający na lokal wnoszony będzie w 5 ratach:

 • I rata 10% wkładu – 14 dni od zawarcia umowy o budowę lokalu,
 • II rata 20% wkładu – do dnia 15.03.2018 r.
 • III rata 25% wkładu – do dnia 30.06.2018 r.
 • IV rata 25% wkładu - do dnia 28.02.2019 r.
 • V rata 20% wkładu – do dnia 30.06.2019
 • Termin realizacji inwestycji:

  • rozpoczęcie budowy – listopad 2017 r.
  • zakończenie budowy – lipiec 2019 r.

  Z członkami Spółdzielni nabywającymi lokale zostaną zawarte notarialne umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu wraz z przynależną komórką lokatorską oraz udziałem w części wspólnej nieruchomości.

  Osoby zainteresowane mogą składać oferty w sekretariacie Spółdzielni /pokój nr 13 I piętro/.

  Informacji udziela dział członkowsko-mieszkaniowy pok. 24 i 23 /Tel. 22 779-42-27, e-mail: czlonkowski@otwockasm.com.pl/.

  Rzuty lokali

  Inwestycje
   
  Copyright (c) 2008 KW
  All rights reserved