Uaktywnij Flash Player!!!
Uaktywnij Flash Player!!!
18.10.2017
Zmiana godzin przyjęć interesantów 19.09.2017
Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego. 22.08.2017
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok 29.06.2015
Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.  
  

18 października 2017

W dniach od 20.09.2017 r. do 31.10.2017 r. obowiązują następujące godziny przyjęć interesantów w sekcji członkowsko - mieszkaniowej:

  • PONIEDZIAŁEK 12:30 – 16:30
  • WTOREK 11:30 – 15:30
  • ŚRODA 7:30 – 11:30
  • CZWARTEK 7:30 – 11:30
  • PIĄTEK 11:30 -15:30

Umówione do odbioru zaświadczenia poza ww. godzinami, można odebrać w sekretariacie (pokój 13, I piętro).


Informacje o segragacji odpadów

 
Copyright (c) 2008 KW
All rights reserved