Uaktywnij Flash Player!!!
Uaktywnij Flash Player!!!
28.11.2018
Harmonogram odczytów wodomierzy - Grudzień 2018 r. 26.11.2018
Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. kulturalno-wychowawczych 11.07.2018
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (RODO), art.13 z dnia 27 kwietnia 2016 07.07.2018
Rozliczanie różnic pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych 08.11.2017
Oferta mieszkań w nowej inwestycji na oś. Ługi  
 
  
Klub Grota


Oferta pracy

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje pracownika na stanowisko:

Instruktor kulturalno-wychowawczy

 • Miejsce pracy: Klub Osiedlowy Grota w Karczewie
 • Opis stanowiska: Współorganizowanie zajęć i imprez klubowych, twórcza praca z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami.
 • Wymagania: Wykształcenie wyższe z co najmniej 2-letnią praktyką zawodową na podobnym stanowisku, zaświadczenie o niekaralności, ukończenie kursu wychowawców kolonijnych, znajomość obsługi komputera, dyspozycyjność pozwalająca na okazjonalną pracę w weekendy. Mile widziane ukończenie kursów artystycznych, animacyjno-kulturalnych itp.
 • Oferujemy: Pracę w przyjaznym zespole oraz umowę o pracę na ¾ etatu. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 - 19.00.
 • CV oraz list motywacyjny prosimy kierować na adres: sekretariat@otwockasm.com.pl do dnia 09.11.2018 r.

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. kulturalno-wychowawczych

 • Miejsce pracy: Klub Osiedlowy Grota w Karczewie
 • Opis stanowiska: Samodzielne organizowanie i prowadzenie zajęć oraz imprez klubowych, twórcza praca z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami. Organizowanie imprez kulturalnych, turystyczno-rekreacyjnych i sportowych oraz nadzór nad prawidłową, stałą pracą klubu.
 • Wymagania: Wykształcenie wyższe z co najmniej 4-letnią praktyką zawodową na podobnym stanowisku, zaświadczenie o niekaralności, ukończenie kursu wychowawców kolonijnych, znajomość obsługi komputera, dyspozycyjność pozwalająca na okazjonalną pracę w weekendy. Mile widziane ukończenie kursów artystycznych, animacyjno-kulturalnych itp.
 • Oferujemy: Pracę w przyjaznym zespole oraz umowę o pracę na ¾ etatu. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 - 19.00.
 • CV oraz list motywacyjny prosimy kierować na adres: sekretariat@otwockasm.com.pl do dnia 09.11.2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Udział w rozmowie kwalifikacyjnej nie jest równoznaczny z wyborem kandydata.
OSM zastrzega sobie prawo do pozostawienia naboru bez rozstrzygnięcia.
Przesłanie do Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez OSM w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa (OSM) z siedzibą w Otwocku przy ul. Andriollego 54, 05-400.
 2. Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@otwockasm.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:
  1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
  2. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
  3. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Otwocką Spółdzielnię Mieszkaniową – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes OSM, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na umożliwieniu OSM obrony swych praw.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 4 m-ce. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez OSM. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych OSM prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy, podanie danych jest dobrowolne.


AKTUALNOŚCI w grudniu 

PRACA 

Zapisy na akcję FERIE W GROCIE od 3 grudnia 

Wyjście do Teatru Jaracza 14 grudnia 

Rodzinne warsztaty bożonarodzeniowe 10 grudnia 

ZUMBA dla dorosłych 

NAUKA GRY NA GITARZE dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

MAGICZNY KUFEREK (zajęcia plastyczne dla dzieci 4-6 lat) 

Wykaz zajęć na 2018/19 rok 

AEROBIC i GIMNASTYKA dla pań  

Taniec dla dzieci 4-6 lat Baby Dance 

TANIEC NOWOCZESNY dla dzieci od 8 lat 2 x w tygodniu 

KARATE i CROSS BUSHI dla dzieci od 6 lat  

PLASTYCZNA KARUZELA (zajęcia plastyczne dla dzieci 7-10 lat) 


Klub Grota Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. Grota Roweckiego 2, 05-480 Karczew, tel. 22 780-63-90
klub.grota@otwockasm.com.pl
www.klub-grota.pl

Sekretariat klubu czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 13.00 - 19.00, z wyjątkiem dni stałych zajęć klubowych i imprez trwających dłużej

Monika Rychalska

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku
www.facebook.com/KlubGrotaOSM


Formy pracy klubu to:

ZAJĘCIA STAŁE
1) zajęcia plastyczne dla dzieci od 4 do 6 roku życia (grupa młodsza) i od 7 do 10 roku życia (grupa starsza) (zajęcia prowadzi instr. Katarzyna Jobda)
2) karate (grupa początkująca i zaawansowana, zajęcia prowadzi instr. Klaudia Dąbrowska)
3) gimnastyka i aerobik (zajęcia prowadzi instr. Żaneta Kornatowska)
4) zajęcia taneczne dla dzieci od 4 do 7 roku życia (baby dance) i od 8 roku życia (taniec nowoczesny) (zajęcia prowadzi instr. Katarzyna Macherska)
5) nauka gry na gitarze dla dzieci w 3-osobowych grupach (zajęcia prowadzi instr. Zdzisław Wesołowski)
6) zumba dla dorosłych (zajęcia prowadzi instr. Lech Laskowski)

BEZPŁATNE ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE I INNE:
1) spotkania Klubu Dobrej Nowiny dla dzieci i młodzieży (piosenki, konkursy, historie biblijne)
2) turnieje osiedlowe i międzyosiedlowe tenisa stołowego, piłkarzyków, warcabowe (z dyplomami i nagrodami)
3) warsztaty dla dzieci, seniorów (andrzejkowe, choinkowe, walentynkowe, zabawy taneczne)
4) wakacje (po zakończeniu roku szkolnego) i ferie zimowe (2 tygodnie) prowadzone w formie zajęć plastycznych i sportowo-rekreacyjnych
5) spotkania Seniorów (praca na rzecz seniorów osiedli OSM - występy artystyczne w wykonaniu Grupy Seniorów - zespół ,,Zdziśki'')
6) zajęcia sportowo-rekreacyjne (tenis stołowy, warcaby, bilard młodzieżowy, gry stolikowe, wycieczki, imprezy plenerowe)
7) gry play station 2, 3
8) TV kablowa


Zapisy oraz szczegółowe informacje: tel. 22 780-63-90 
Copyright (c) 2008 KW
All rights reserved