Uaktywnij Flash Player!!!
Uaktywnij Flash Player!!!
28.11.2018
Harmonogram odczytów wodomierzy - Grudzień 2018 r. 26.11.2018
Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. kulturalno-wychowawczych 11.07.2018
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (RODO), art.13 z dnia 27 kwietnia 2016 07.07.2018
Rozliczanie różnic pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych 08.11.2017
Oferta mieszkań w nowej inwestycji na oś. Ługi  
 
  
Klub Perła


Oferta pracy

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje pracownika na stanowisko:

Instruktor kulturalno-wychowawczy

 • Miejsce pracy: Klub Osiedlowy Grota w Karczewie
 • Opis stanowiska: Współorganizowanie zajęć i imprez klubowych, twórcza praca z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami.
 • Wymagania: Wykształcenie wyższe z co najmniej 2-letnią praktyką zawodową na podobnym stanowisku, zaświadczenie o niekaralności, ukończenie kursu wychowawców kolonijnych, znajomość obsługi komputera, dyspozycyjność pozwalająca na okazjonalną pracę w weekendy. Mile widziane ukończenie kursów artystycznych, animacyjno-kulturalnych itp.
 • Oferujemy: Pracę w przyjaznym zespole oraz umowę o pracę na ¾ etatu. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 - 19.00.
 • CV oraz list motywacyjny prosimy kierować na adres: sekretariat@otwockasm.com.pl do dnia 09.11.2018 r.

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. kulturalno-wychowawczych

 • Miejsce pracy: Klub Osiedlowy Grota w Karczewie
 • Opis stanowiska: Samodzielne organizowanie i prowadzenie zajęć oraz imprez klubowych, twórcza praca z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami. Organizowanie imprez kulturalnych, turystyczno-rekreacyjnych i sportowych oraz nadzór nad prawidłową, stałą pracą klubu.
 • Wymagania: Wykształcenie wyższe z co najmniej 4-letnią praktyką zawodową na podobnym stanowisku, zaświadczenie o niekaralności, ukończenie kursu wychowawców kolonijnych, znajomość obsługi komputera, dyspozycyjność pozwalająca na okazjonalną pracę w weekendy. Mile widziane ukończenie kursów artystycznych, animacyjno-kulturalnych itp.
 • Oferujemy: Pracę w przyjaznym zespole oraz umowę o pracę na ¾ etatu. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 - 19.00.
 • CV oraz list motywacyjny prosimy kierować na adres: sekretariat@otwockasm.com.pl do dnia 09.11.2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Udział w rozmowie kwalifikacyjnej nie jest równoznaczny z wyborem kandydata.
OSM zastrzega sobie prawo do pozostawienia naboru bez rozstrzygnięcia.
Przesłanie do Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez OSM w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa (OSM) z siedzibą w Otwocku przy ul. Andriollego 54, 05-400.
 2. Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@otwockasm.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:
  1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
  2. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
  3. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Otwocką Spółdzielnię Mieszkaniową – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes OSM, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na umożliwieniu OSM obrony swych praw.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 4 m-ce. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez OSM. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych OSM prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy, podanie danych jest dobrowolne.


Teatrzyk i spotkanie z Mikołajem
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci na przedstawienie teatralne pt,,W poszukiwaniu ducha Świąt''i spotkanie z Mikołajem.
 

Akcja Zima w Mieście 2019
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci na Akcjię Zima w Mieście 2019
 

PRACA  

Bezpłatne zajecia świetlicowe dla dzieci  

Gimnastyka dla pań  

Zdjęcia z imprez Klubu Perła na facebook-u ( patrz adres facebook-a - niżej)

Adres:
ul. Sportowa 3
05-400 Otwock

Telefon:
(22) 779-73-15


Monika Koc-Dąbała

Klub czynny:
od poniedziałku do piątku 13.00-19.00,z wyjątkiem dni stałych zajęć klubowych i imprez trwających dłużej

Zapraszamy na naszą stronę na facebook
www.facebook.com/KlubPerlaOSM


Formy pracy klubu to:
 • zajęcia plastyczne z elementami teatrzyku i ruchu przy muzyce dla dzieci od 5 do 9 roku życia (realizowane m.in. metodami pedagogiki zabawy, - udział w konkursach plastycznych miejskich , liczne nagrody w konkursach miejskich - zajęcia prowadzi instr. Monika Koc-Dąbała
 • turnieje osiedlowe i międzyosiedlowe tenisa stołowego, piłkarzyków, warcabowe (zawsze z medalami, dyplomami i nagrodami)
 • zabawy tematyczne dla dzieci, seniorów(andrzejkowe, choinkowe, walentynkowe, dyskoteki)
 • ćwiczenia młodzieżowej grupy break-dance
 • Wakacje ( 3 tygodnie po zakończeniu roku szkolnego) i ferie zimowe (2 tygodnie) prowadzone w formie rozszerzonych zajęć artystycznych i sportowo-rekreacyjnych, zawsze według odrębnego programu na określony temat (realizowane m.in. metodami pracy zuchowej, harcerskiej, dramy, pedagogiki zabawy i in. )
 • spotkania Seniorów (praca na rzecz seniorów osiedli OSM - z Artystyczną Grupą Seniorów, bogatym programem i ciekawą realizacją)- opiekę sprawuje Alicja Azulewicz-Rek
 • zajęcia sportowo - rekreacyjne (tenis stołowy, warcaby, turnieje,wycieczki, imprezy plenerowe, nordic walking dla każdego- grupy seniorów, gimnastyka dla pań )
 • gry play station 2, 3
 • TV kablowa,
 • zajęcia świetlicowe i gry stolikowe
 • odrabianie lekcji 
Copyright (c) 2008 KW
All rights reserved