Uaktywnij Flash Player!!!
Uaktywnij Flash Player!!!
20.09.2019
Przetarg nieograniczony na budowę parkingu samochodowego na osiedlu Stadion w Otwocku Etap I 06.09.2019
Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul Poniatowskiego 1 w Otwocku 02.09.2019
Przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Maczka 10 w Karczewie 29.08.2019
Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany poziomych rur instalacji wodociągowej w budynkach przy ul. Sikorskiego 29.08.2019
Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany pionowych rur instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Bema 28.08.2019
Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie "Wymiany nawierzchni parkingu na zapleczu budynku przy ul. Matejki 9 w Otwocku" 28.08.2019
Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej 22.07.2019
Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni 16.07.2019
Harmonogram wymiany wodomierzy - Osiedle Ługi 27.06.2019
Zmiana danych kontaktowych w zakresie zgłaszania awarii ciepłowniczych 09.05.2019
Oświadczenie dotyczące nailczenia opłat za lokal 02.04.2019
Sprzedaż likwidowanych materiałów remontowo-budowlanych. 26.03.2019
Od 1.04.2019 r uległy zmianie opłaty za wywóz nieczystości w Otwocku i Józefowie  
 
  
Ogłoszenie


20 września 2019

OTWOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ PARKINGU SAMOCHODOWEGO NA OSIEDLU STADION W OTWOCKU ETAP I

SZCEGÓŁOWY ZAKRES PRAC WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ www.otwockasm.com.pl

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Andriollego 54 w Otwocku, w pokoju nr 13.

Termin składania ofert do dnia 09.10.2019.r. do godz. 1400.

OSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.DOKUMENTACJA
 • SIWZ
 • Przedmiar robót
 • Projekt budowlany
 • Projekt zagospodarowania terenu
 • 6 września 2019

  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Otwocku przy ul. Andriollego 54, ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul Poniatowskiego 1 w Otwocku od dnia 01.11.2019r.

  Oferowany lokal o pow. 440,06m2 mieści się na I piętrze w budynku pawilonu handlowego usytuowanego bezpośrednio przy ul. Poniatowskiego.

  Spółdzielnia nie partycypuje w kosztach przystosowania lokalu do zamierzonej działalności gospodarczej.

  Oferta winna zawierać:

  • określenie oferenta (nazwę i adres oferenta, wypis z rejestru sądowego lub CEIDG, umowę spółki cywilnej, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu):
  • oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach.
  • oświadczenie, że zapoznano się z regulaminem wynajmu lokali użytkowych – regulamin
  • dostępny na stronie www.otwockasm.com.pl
  • rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym lokalu.
  • proponowana wysokość czynszu najmu w zł/m2 netto, bez opłat za media.
  • określenie czasookresu wynajmu lokalu

  Ofertę należy złożyć w zalakowanej kopercie z napisem: Przetarg na lokal Poniatowskiego 1 w sekretariacie Spółdzielni (pokój Nr 13, I piętro) do dnia 04.10.2019r. do godz 15,00

  Szczegółowe informacje oraz możliwość obejrzenia lokalu można uzyskać od dnia 09.09.2019r.w dz. Eksploatacji OSM, pokój nr 16,tel. 22/779-37-46 lub w administracji osiedla Śródmieście tel. /22/779-40-28 wew.50.

  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.  2 września 2019

  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Andriollego 54 w Otwocku, ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego "z odzysku" przy ul. Maczka 10 w Karczewie o pow. użytkowej 60,02 m2 (3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc i przedpokój) znajdującego się na parterze budynku trzypiętrowego.

  Cena wywoławcza 180.360,00 zł.

  Przystępujący do przetargu wnosi wadium w wysokości 5.410,00 zł na rachunek Spółdzielni: 96 1020 1127 0000 1902 0012 3547.

  Ofertę pisemną zawierającą: imię, nazwisko, adres oferenta, cenę, dowód wniesienia wadium, oświadczenie o gotowości zawarcia umowy na warunkach oferty i zasad regulaminu przeprowadzania przetargu, należy składać w sekretariacie siedziby spółdzielni do dnia 13.09.2019 r. godz. 1500.

  Przetarg jest przeprowadzany zgodnie z przepisami Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu OSM oraz Regulaminu przeprowadzania przetargów na zbycie lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym www.otwockasm.com.pl.

  Lokal można obejrzeć po uzgodnieniu z Administracją osiedla Ługi przy ul. Roweckiego 1 w Karczewie, tel. 22/780-63-61

  Informacji o przetargu udziela sekcja członkowsko – mieszkaniowa, pok. 24 w siedzibie spółdzielni, tel. 22/779-42-27 wew. 34, e-mail czlonkowski@otwockasm.com.pl,

  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego przetargu bez podawania przyczyn.

  29.08.2019

  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa 05-400 OTWOCK, ul. Andriollego 54 zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie wymiany poziomych rur instalacji wodociągowej w budynkach przy ul. Sikorskiego nr 1, 3, 4, 9, 10 i 12 w Karczewie.
  Termin składania ofert upływa z dniem 17.09.2019 r. do godz. 1200.

  DOKUMENTACJA
  przetarg-sikorskiego-20190829.zip  29.08.2019

  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa 05-400 OTWOCK, ul. Andriollego 54
  zaprasza do złożenia ofert w II przetargu nieograniczonym na wykonanie wymiany pionowych rur instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Bema 2 w Karczewie.
  Termin składania ofert upływa z dniem 17.09.2019 r. do godz. 1200

  DOKUMENTACJA
  przetarg-bema-20190829.zip  28.08.2019

  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa
  05-400 OTWOCK, ul. Andriollego 54
  zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie „Wymiany nawierzchni parkingu na zapleczu budynku przy ul. Matejki 9 w Otwocku”.
  Termin składania ofert upływa z dniem 20.09.2019.r. do godz. 1200.

  DOKUMENTACJA
 • przedmiar-parking-matejki9.pdf
 • siwz-parking-matejki9.pdf
 • 28.08.2019

  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza Przetarg nieograniczony.
  Przedmiotem zamówienia jest; opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę oraz z innymi wymaganymi prawem polskim decyzjami i uzgodnieniami, dwóch budynków mieszkalnych A i B z miejscami parkingowymi w garażach podziemnych zlokalizowanych przy ul. Danuty w Otwocku

  DOKUMENTACJA
  przetarg-projekt-a-i-b-lugi-ix.zip  8 listopada 2017

  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje lokale w nowej inwestycji „Ługi VII blok nr 2” w Otwocku. Budowany 5-kondygnacyjny budynek mieszkalny będzie posiadł 40 mieszkań z przynależnymi komórkami lokatorskimi oraz 15 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Zadanie inwestycyjne będzie oddane łącznie z towarzyszącą infrastrukturą.

  W ramach inwestycji oferujemy:

  • 10 mieszkań 1-pokojowych o pow. użytkowej 35 - 40 m2
  • 20 mieszkań 2-pokojowych o pow. użytkowej 47 – 54 m2
  • 10 mieszkań 3-pokojowych o pow. użytkowej 66 – 77 m2
  • 15 miejsc postojowych w garażu o pow. 13-19 m2

  Wstępny koszt budowy 1m2 pow. użytkowej mieszkania brutto wynosi:

  • parter – 4.533,95 zł.
  • I i II piętro – 4.915,73 zł.
  • III piętro – 4.772,52 zł
  • IV piętro – 4.724,78 zł.

  Koszt budowy 1m2 pow. użytkowej mieszkania zawiera również koszt budowy balkonu, tarasu i komórki lokatorskiej.

  Wstępny koszt budowy 1m2 pow. użytkowej miejsca postojowego brutto wynosi 1.359,15 zł.

  Wkład budowlany (brutto) przypadający na lokal wnoszony będzie w 5 ratach:

 • I rata 10% wkładu – 14 dni od zawarcia umowy o budowę lokalu,
 • II rata 20% wkładu – do dnia 15.03.2018 r.
 • III rata 25% wkładu – do dnia 30.06.2018 r.
 • IV rata 25% wkładu - do dnia 28.02.2019 r.
 • V rata 20% wkładu – do dnia 30.06.2019
 • Termin realizacji inwestycji:

  • rozpoczęcie budowy – listopad 2017 r.
  • zakończenie budowy – lipiec 2019 r.

  Z członkami Spółdzielni nabywającymi lokale zostaną zawarte notarialne umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu wraz z przynależną komórką lokatorską oraz udziałem w części wspólnej nieruchomości.

  Osoby zainteresowane mogą składać oferty w sekretariacie Spółdzielni /pokój nr 13 I piętro/.

  Informacji udziela dział członkowsko-mieszkaniowy pok. 24 i 23 /Tel. 22 779-42-27, e-mail: czlonkowski@otwockasm.com.pl/.

  Rzuty lokali

  Inwestycje
   
  Copyright (c) 2008 KW
  All rights reserved