Uaktywnij Flash Player!!!
Uaktywnij Flash Player!!!
14.05.2019
Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu 14.05.2019
Przetarg nieograniczony na kompleksową realizację budynku mieszkalnego nr 1 przy ul. Lecha w Otwocku 09.05.2019
Przetarg nieograniczony na wykonanie "Wymiany nawierzchni chodników przy budynku Matejki 9 w Otwocku". 09.05.2019
Zmiana terminu wymiany wodomierzy 09.05.2019
Oświadczenie dotyczące nailczenia opłat za lokal 29.04.2019
Harmonogram wymiany wodomierzy 23.04.2019
Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego przy ul. Danuty 16 w Otwocku 19.04.2019
Harmonogram odczytów podzielników ciepła - Maj 2019. 02.04.2019
Sprzedaż likwidowanych materiałów remontowo-budowlanych. 29.03.2019
Nowe regulaminy: rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, użytkowania terenów przylegających do budynków 26.03.2019
Od 1.04.2019 r uległy zmianie opłaty za wywóz nieczystości w Otwocku i Józefowie  
 
  
Przetargi lokali


Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Andriollego 54 w Otwocku, ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego przy ul. Danuty 16 w Otwocku o pow. użytkowej 35,86 m2 (1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokój) znajdującego się na III piętrze budynku czteropiętrowego.

Lokal gotowy do zasiedlenia od maja 2019 r.

Wywoławcza stawka czynszu wynosi 20,00 zł/m2. Stawka czynszu nie obejmuje opłat za media tj. centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji, wywozu nieczystości oraz kosztów eksploatacji.

Przystępujący do przetargu wnosi wadium w wysokości 2000,00 zł na rachunek Spółdzielni 96 1020 1127 0000 1902 0012 3547. Wadium oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaliczona na poczet kaucji zabezpieczającej opłaty czynszowe.

Ofertę pisemną zawierającą: imię, nazwisko, adres oferenta, proponowaną wysokość czynszu, oświadczenie o gotowości zawarcia umowy najmu na warunkach oferty oraz dowód wpłaty wadium, należy składać w sekretariacie siedziby Spółdzielni do dnia 15.05.2019 r.

Przetarg jest przeprowadzany zgodnie z przepisami Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz Statutu OSM www.otwockasm.com.pl.

Lokal można obejrzeć po uzgodnieniu z Administracją osiedla Ługi przy ul. Roweckiego 1 w Karczewie, tel. 22/780-63-61

Informacji o przetargu udziela sekcja członkowsko – mieszkaniowa, pok. 24 w siedzibie spółdzielni, tel. 22/779-42-27 wew. 34 lub 33, e-mail czlonkowski@otwockasm.com.pl,

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego przetargu bez podawania przyczyn.

 
 
Copyright (c) 2008 KW
All rights reserved