Uaktywnij Flash Player!!!
Uaktywnij Flash Player!!!
14.10.2019
Harmonogram wymiany wodomierzy 14.10.2019
Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs na Zastępcę Prezesa ds. techniczno- eksploatacyjnych 20.09.2019
Przetarg nieograniczony na budowę parkingu samochodowego na osiedlu Stadion w Otwocku Etap I 06.09.2019
Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul Poniatowskiego 1 w Otwocku 27.06.2019
Zmiana danych kontaktowych w zakresie zgłaszania awarii ciepłowniczych 09.05.2019
Oświadczenie dotyczące nailczenia opłat za lokal 02.04.2019
Sprzedaż likwidowanych materiałów remontowo-budowlanych. 26.03.2019
Od 1.04.2019 r uległy zmianie opłaty za wywóz nieczystości w Otwocku i Józefowie  
 
  
Ogłoszenie


20 września 2019

OTWOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ PARKINGU SAMOCHODOWEGO NA OSIEDLU STADION W OTWOCKU ETAP I

SZCEGÓŁOWY ZAKRES PRAC WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ www.otwockasm.com.pl

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Andriollego 54 w Otwocku, w pokoju nr 13.

Termin składania ofert do dnia 09.10.2019.r. do godz. 1400.

OSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.DOKUMENTACJA
 • SIWZ
 • Przedmiar robót
 • Projekt budowlany
 • Projekt zagospodarowania terenu
 • 6 września 2019

  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Otwocku przy ul. Andriollego 54, ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul Poniatowskiego 1 w Otwocku od dnia 01.11.2019r.

  Oferowany lokal o pow. 440,06m2 mieści się na I piętrze w budynku pawilonu handlowego usytuowanego bezpośrednio przy ul. Poniatowskiego.

  Spółdzielnia nie partycypuje w kosztach przystosowania lokalu do zamierzonej działalności gospodarczej.

  Oferta winna zawierać:

  • określenie oferenta (nazwę i adres oferenta, wypis z rejestru sądowego lub CEIDG, umowę spółki cywilnej, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu):
  • oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach.
  • oświadczenie, że zapoznano się z regulaminem wynajmu lokali użytkowych – regulamin
  • dostępny na stronie www.otwockasm.com.pl
  • rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym lokalu.
  • proponowana wysokość czynszu najmu w zł/m2 netto, bez opłat za media.
  • określenie czasookresu wynajmu lokalu

  Ofertę należy złożyć w zalakowanej kopercie z napisem: Przetarg na lokal Poniatowskiego 1 w sekretariacie Spółdzielni (pokój Nr 13, I piętro) do dnia 04.10.2019r. do godz 15,00

  Szczegółowe informacje oraz możliwość obejrzenia lokalu można uzyskać od dnia 09.09.2019r.w dz. Eksploatacji OSM, pokój nr 16,tel. 22/779-37-46 lub w administracji osiedla Śródmieście tel. /22/779-40-28 wew.50.

  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

  8 listopada 2017

  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje lokale w nowej inwestycji „Ługi VII blok nr 2” w Otwocku. Budowany 5-kondygnacyjny budynek mieszkalny będzie posiadł 40 mieszkań z przynależnymi komórkami lokatorskimi oraz 15 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Zadanie inwestycyjne będzie oddane łącznie z towarzyszącą infrastrukturą.

  W ramach inwestycji oferujemy:

  • 10 mieszkań 1-pokojowych o pow. użytkowej 35 - 40 m2
  • 20 mieszkań 2-pokojowych o pow. użytkowej 47 – 54 m2
  • 10 mieszkań 3-pokojowych o pow. użytkowej 66 – 77 m2
  • 15 miejsc postojowych w garażu o pow. 13-19 m2

  Wstępny koszt budowy 1m2 pow. użytkowej mieszkania brutto wynosi:

  • parter – 4.533,95 zł.
  • I i II piętro – 4.915,73 zł.
  • III piętro – 4.772,52 zł
  • IV piętro – 4.724,78 zł.

  Koszt budowy 1m2 pow. użytkowej mieszkania zawiera również koszt budowy balkonu, tarasu i komórki lokatorskiej.

  Wstępny koszt budowy 1m2 pow. użytkowej miejsca postojowego brutto wynosi 1.359,15 zł.

  Wkład budowlany (brutto) przypadający na lokal wnoszony będzie w 5 ratach:

 • I rata 10% wkładu – 14 dni od zawarcia umowy o budowę lokalu,
 • II rata 20% wkładu – do dnia 15.03.2018 r.
 • III rata 25% wkładu – do dnia 30.06.2018 r.
 • IV rata 25% wkładu - do dnia 28.02.2019 r.
 • V rata 20% wkładu – do dnia 30.06.2019
 • Termin realizacji inwestycji:

  • rozpoczęcie budowy – listopad 2017 r.
  • zakończenie budowy – lipiec 2019 r.

  Z członkami Spółdzielni nabywającymi lokale zostaną zawarte notarialne umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu wraz z przynależną komórką lokatorską oraz udziałem w części wspólnej nieruchomości.

  Osoby zainteresowane mogą składać oferty w sekretariacie Spółdzielni /pokój nr 13 I piętro/.

  Informacji udziela dział członkowsko-mieszkaniowy pok. 24 i 23 /Tel. 22 779-42-27, e-mail: czlonkowski@otwockasm.com.pl/.

  Rzuty lokali

  Inwestycje
   
  Copyright (c) 2008 KW
  All rights reserved